metropolitni plan 2015 – vyrok

000-soulad se zákonem a projednávání k předání_00000-Z_2_Hlavní výkres_000000-Z_1_Výkres_základního_členění_území_000000-Z_3_Výkres_veřejně prospěšných staveb_opatreni_asanaci_000000-Seznam-autor-tym-spoluprace_00001-Smysl a účel+plán jako infromace_00002-Plán jako východisko+změny_00003-Základní Koncepce_00004-pojmy_00101-Metodika lokality_000102-Charakter lokality+rozvijeny_000103-Stabilita lokality [S] [T] [R]_000104-Hranice zastavěného území_000105-Hranice zastavitelného území=hranice lokalit_000201-Úvod do strukturálního pojetí plánu_000202-Veřejná prostranství_000203-Koncepce městské krajiny+parky_000204-Struktury města 01-10 11-13_000205-červená legenda_000206-Koncepce krajiny_000207-Krajinné typy 14-20_000208-Podrobnější členění ploch (zelená legenda)_000301-Využití území BARVY_000302-Míra-využití-území-STR_000303-závazné výšky_000401-Celkovy potencial Metropolitniho planu_000402-Metropolitní priority_000403-Podmínky naplňování+životnost plánu_000404-Návazné dokumentace ÚPčP metodika_000000-Celkový obsah-závazné části-vytištěný na deskách_000800-VYBAVENÍ_000900-VPS_VPO_000500-ÚSES_000600-DOPRAVA_ 000700-SÍTĚ_000

Reklamy

metropolitni plan 2015 – oduvodneni

4-Potenciál, metropolitní priority a naplnění plánu9-Zábory ZPF5-Krajinná infrastruktura000-O_3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_000000-O_2_Výkres širších vztahů_000000-O_1_Koordinační_výkres_0002-Struktura a hierarchie obrazu města0-Postup pořízení územního plánu9-VPS a VPO1-Lokality a hranice zastavitelného území7-Technická infrastruktura8-Veřejná vybavenost1-Krycí list lokality a regulace lokalit6-Dopravní infrastruktura0-Smysl a účel plánu3-Využití území a prostorové uspořádání města-Využití území0-Digitální plán, plán a aplikace

metropolitni plan 2015 – kryci listy

100-198-Heterogenni_struktura200-284-Vesnicka_struktura300-427-Struktura_zahradniho_mesta500-558-Modernisticka_struktura620-661-Areal_vybavenosti665-693-Linearni_struktura001-015-Rostla_struktura020-044-Blokova_struktura050-070-Hybridni_struktura566-617-Areal_produkce700-717-Parkovy_areal720-763-Park770-791-Parkovy_les800-Lesni_krajina_v_rovine801-815-Leso-zemedelska_krajina816-817-Zemedelsko-rybnicni_krajina818-847-Zemedelska_krajina_v_rovine848-857-Krajina_uzkych_zariznutych_udoli_v_plosine858-879-Krajina_vyraznych_udoli880-886-Krajina_vyraznych_izolovanych_vrchu